In English   Sociologiska institutionen och Demografiska enheten Stockholms universitets startsida Sociologiska institutionen och Demografiska enheten

Göran Ahrne

Göran Ahrne

Göran Ahrne är professor i sociologi. Han är också verksam vid SCORE (Stockholms Centrum för forskning om offentlig sektor).

Min nuvarande forskning syftar till att förklara samhällsprocesser och människors handlande genom att undersöka olika principer for organisering och skillnader mellan organiserade relationer och sådana relationer som inte är organiserade, till exempel vänskap. För närvarande arbetar jag främst med två empiriska projekt. Ett handlar om organisationer som har andra organisationer som medlemmar (metaorganisationer) och ett handlar om vänskapens villkor och gränser.

I juni 2008 kom Göran Ahrnes och Nils Brunssons bok Meta-organizations ut hos Edward Elgar Publishing

Publikationer
   
1971-1981
1982-1992
1993-2003
2004 -


Göran Ahrne
Sociologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91  Stockholm
08-16 37 45
goran.ahrne@sociology.su.se

Ansvarig för sidan: Göran Ahrne
Sidan uppdaterad: 11 november 2008